Kontaktné informácie

Zodpovedná osoba:

Ing. Viliam Pitron, riaditeľ odboru vnútornej kontroly
e-mail: viliam.pitron@udzs-sk.sk
telefón: +421 2 20 85 61 30

Ďalšie oprávnené osoby: Mgr. Jana Antalová, samostatný odborný referent
e-mail: jana.antalová@udzs-sk.sk
telefón: +421 2 20 85 61 25

Mgr. Monika Mušutová, samostatný odborný referent
e-mail: monika.musutova@udzs-sk.sk
telefón: +421 2 20 85 61 32