Registrácia

Registrácia je bezplatná. Registrovaný užívateľ nemusí pri overovaní poistných vzťahov zadávať overovací kód a má možnosť overiť poistné vzťahy hromadne, alebo prostredníctvom webových služieb.
Registrácia pracovníkov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti