Overenie PZS

Pripravujeme novú verziu portálu, kde budú dostupné služby pre overenie zdravotníckych pracovníkov. Jeho spustenie je plánované na 1 kvartál 2024.
Overenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti