Overenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Register aktuálny k 30.03.2020
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Zoznam výsledkov
3. Detail záznamu
 
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
ambulancia špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
ambulancia všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti
ambulancia záchrannej zdravotnej služby
dom ošetrovateľskej starostlivosti
doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia
hospic
iné zariadenie, orgán alebo organizácia
kúpeľná liečebňa
liečebňa
mobilný hospic
nemocničná lekáreň
očná optika
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby s celoštátnou pôsobnosťou
operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby s regionálnou pôsobnosťou
pobočka verejnej lekárne
poliklinika
prírodné liečebné kúpele
stacionár
špecializovaná nemocnica
verejná lekáreň
verejná lekáreň zriadená ako výučbová základňa
všeobecná nemocnica
výdajňa audioprotetických zdravotníckych pomôcok
výdajňa ortopedicko-protetických zdravotníckych pomôcok
výdajňa zdravotníckych pomôcok
zariadenie biomedicínskeho výskumu
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
zariadenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
zubná technika