Overenie PZS

Pripravujeme novú verziu portálu, kde budú dostupné služby pre overenie zdravotníckych pracovníkov. Jeho spustenie je plánované v druhej polovici roku 2024.
Overenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti