Overenie poistného vzťahu poistenca - OZNAM - údaje o poistencoch obsahujú aj prepoistenia od 1.1.2022

Register aktuálny k 31.12.2021. Najbližšiaa úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca február 2022, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac január 2022.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu