Overenie poistného vzťahu poistenca: Register aktuálny k 15.11.2022! Upozornenie: linka pre informácie o poistencoch je dočasne nedostupná, volajte +421 2 208 56 707

Register aktuálny k 31.10.2022. Najbližšiaa úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca december 2022, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac november 2022.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu