Overenie poistného vzťahu poistenca

Register aktuálny k 31.08.2022. Najbližšiaa úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca október 2022, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac september 2022.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu