Overenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Register aktuálny k 19.06.2024
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Zoznam výsledkov
3. Detail záznamu
Error - An error occurred performing resource injection on managed bean druhZZ

An Error Occurred:

An error occurred performing resource injection on managed bean druhZZ

+ Stack Trace

com.sun.faces.mgbean.ManagedBeanCreationException: An error occurred performing resource injection on managed bean druhZZ
	at com.sun.faces.mgbean.BeanBuilder.invokePostConstruct(BeanBuilder.java:229)
	at com.sun.faces.mgbean.BeanBuilder.build(BeanBuilder.java:105)
	at com.sun.faces.mgbean.BeanManager.createAndPush(BeanManager.java:408)
	at com.sun.faces.mgbean.BeanManager.create(BeanManager.java:268)
	at com.sun.faces.el.ManagedBeanELResolver.resolveBean(ManagedBeanELResolver.java:244)
	at com.sun.faces.el.ManagedBeanELResolver.getValue(ManagedBeanELResolver.java:116)
	at com.sun.faces.el.DemuxCompositeELResolver._getValue(DemuxCompositeELResolver.java:176)
	at com.sun.faces.el.DemuxCompositeELResolver.getValue(DemuxCompositeELResolver.java:203)
	at org.jboss.el.parser.AstIdentifier.getValue(AstIdentifier.java:44)
	at org.jboss.el.parser.AstValue.getValue(AstValue.java:63)
	at org.jboss.el.ValueExpressionImpl.getValue(ValueExpressionImpl.java:186)
	at com.sun.faces.facelets.el.TagValueExpression.getValue(TagValueExpression.java:109)
	at javax.faces.component.ComponentStateHelper.eval(ComponentStateHelper.java:194)
	at javax.faces.component.ComponentStateHelper.eval(ComponentStateHelper.java:182)
	at javax.faces.component.UISelectItems.getValue(UISelectItems.java:129)
	at org.richfaces.component.util.SelectUtils$SelectItemsIterator.createUISelectItemsIterator(SelectUtils.java:226)
	at org.richfaces.component.util.SelectUtils$SelectItemsIterator.createIterator(SelectUtils.java:244)
	at org.richfaces.component.util.SelectUtils$SelectItemsIterator.computeNext(SelectUtils.java:168)
	at org.richfaces.component.util.SelectUtils$SelectItemsIterator.computeNext(SelectUtils.java:145)
	at com.google.common.collect.AbstractIterator.tryToComputeNext(AbstractIterator.java:141)
	at com.google.common.collect.AbstractIterator.hasNext(AbstractIterator.java:136)
	at org.richfaces.renderkit.SelectHelper.getConvertedSelectItems(SelectHelper.java:72)
	at org.richfaces.renderkit.SelectRendererBase.getConvertedSelectItems(SelectRendererBase.java:70)
	at org.richfaces.renderkit.html.SelectRenderer.encodeEnd(SelectRenderer.java:178)
	at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeEnd(UIComponentBase.java:877)
	at com.sun.faces.renderkit.html_basic.HtmlBasicRenderer.encodeRecursive(HtmlBasicRenderer.java:312)
	at com.sun.faces.renderkit.html_basic.GridRenderer.renderRow(GridRenderer.java:185)
	at com.sun.faces.renderkit.html_basic.GridRenderer.encodeChildren(GridRenderer.java:129)
	at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeChildren(UIComponentBase.java:847)
	at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1819)
	at javax.faces.render.Renderer.encodeChildren(Renderer.java:168)
	at javax.faces.component.UIComponentBase.encodeChildren(UIComponentBase.java:847)
	at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1819)
	at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1822)
	at javax.faces.component.UIComponent.encodeAll(UIComponent.java:1822)
	at com.sun.faces.application.view.FaceletViewHandlingStrategy.renderView(FaceletViewHandlingStrategy.java:447)
	at com.sun.faces.application.view.MultiViewHandler.renderView(MultiViewHandler.java:125)
	at javax.faces.application.ViewHandlerWrapper.renderView(ViewHandlerWrapper.java:286)
	at javax.faces.application.ViewHandlerWrapper.renderView(ViewHandlerWrapper.java:286)
	at com.sun.faces.lifecycle.RenderResponsePhase.execute(RenderResponsePhase.java:120)
	at com.sun.faces.lifecycle.Phase.doPhase(Phase.java:101)
	at com.sun.faces.lifecycle.LifecycleImpl.render(LifecycleImpl.java:139)
	at com.liferay.faces.bridge.lifecycle.LifecycleWrapper.render(LifecycleWrapper.java:45)
	at com.liferay.faces.bridge.BridgePhaseRenderImpl.execute(BridgePhaseRenderImpl.java:280)
	at com.liferay.faces.bridge.BridgePhaseRenderImpl.execute(BridgePhaseRenderImpl.java:92)
	at com.liferay.faces.bridge.BridgeImpl.doFacesRequest(BridgeImpl.java:99)
	at javax.portlet.faces.GenericFacesPortlet.doView(GenericFacesPortlet.java:255)
	at javax.portlet.GenericPortlet.doDispatch(GenericPortlet.java:328)
	at javax.portlet.faces.GenericFacesPortlet.doDispatch(GenericFacesPortlet.java:204)
	at javax.portlet.GenericPortlet.render(GenericPortlet.java:233)
	at com.liferay.portlet.FilterChainImpl.doFilter(FilterChainImpl.java:100)
	at com.liferay.portal.kernel.portlet.PortletFilterUtil.doFilter(PortletFilterUtil.java:64)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.PortletServlet.service(PortletServlet.java:111)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:305)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:72)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:73)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:684)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doInclude(ApplicationDispatcher.java:593)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.include(ApplicationDispatcher.java:530)
	at com.liferay.portlet.InvokerPortletImpl.invoke(InvokerPortletImpl.java:534)
	at com.liferay.portlet.InvokerPortletImpl.invokeRender(InvokerPortletImpl.java:607)
	at com.liferay.portlet.InvokerPortletImpl.render(InvokerPortletImpl.java:359)
	at org.apache.jsp.html.portal.render_005fportlet_jsp._jspService(render_005fportlet_jsp.java:1207)
	at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722)
	at com.liferay.portal.servlet.DirectRequestDispatcher.include(DirectRequestDispatcher.java:97)
	at com.liferay.portal.servlet.PACLRequestDispatcherWrapper.doDispatch(PACLRequestDispatcherWrapper.java:90)
	at com.liferay.portal.servlet.PACLRequestDispatcherWrapper.include(PACLRequestDispatcherWrapper.java:54)
	at com.liferay.portal.util.PortalImpl.renderPortlet(PortalImpl.java:5158)
	at com.liferay.portal.util.PortalUtil.renderPortlet(PortalUtil.java:1569)
	at com.liferay.portlet.layoutconfiguration.util.RuntimePortletImpl.processPortlet(RuntimePortletImpl.java:165)
	at com.liferay.portlet.layoutconfiguration.util.RuntimePortletImpl.processPortlet(RuntimePortletImpl.java:97)
	at com.liferay.portlet.layoutconfiguration.util.RuntimePortletUtil.processPortlet(RuntimePortletUtil.java:61)
	at com.liferay.portlet.layoutconfiguration.util.velocity.TemplateProcessor.processColumn(TemplateProcessor.java:148)
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor504.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
	at org.apache.velocity.util.introspection.UberspectImpl$VelMethodImpl.doInvoke(UberspectImpl.java:389)
	at org.apache.velocity.util.introspection.UberspectImpl$VelMethodImpl.invoke(UberspectImpl.java:378)
	at org.apache.velocity.runtime.parser.node.ASTMethod.execute(ASTMethod.java:270)
	at org.apache.velocity.runtime.parser.node.ASTReference.execute(ASTReference.java:262)
	at org.apache.velocity.runtime.parser.node.ASTReference.render(ASTReference.java:342)
	at org.apache.velocity.runtime.parser.node.ASTBlock.render(ASTBlock.java:72)
	at org.apache.velocity.runtime.parser.node.SimpleNode.render(SimpleNode.java:336)
	at org.apache.velocity.runtime.parser.node.ASTIfStatement.render(ASTIfStatement.java:106)
	at org.apache.velocity.runtime.parser.node.SimpleNode.render(SimpleNode.java:336)
	at org.apache.velocity.Template.merge(Template.java:328)
	at org.apache.velocity.Template.merge(Template.java:235)
	at org.apache.velocity.app.VelocityEngine.mergeTemplate(VelocityEngine.java:381)
	at com.liferay.portal.velocity.VelocityEngineImpl.mergeTemplate(VelocityEngineImpl.java:264)
	at com.liferay.portal.kernel.velocity.VelocityEngineUtil.mergeTemplate(VelocityEngineUtil.java:73)
	at com.liferay.portlet.layoutconfiguration.util.RuntimePortletImpl.doProcessTemplate(RuntimePortletImpl.java:499)
	at com.liferay.portlet.layoutconfiguration.util.RuntimePortletImpl.doDispatch(RuntimePortletImpl.java:394)
	at com.liferay.portlet.layoutconfiguration.util.RuntimePortletImpl.processTemplate(RuntimePortletImpl.java:228)
	at com.liferay.portlet.layoutconfiguration.util.RuntimePortletImpl.processTemplate(RuntimePortletImpl.java:216)
	at com.liferay.portlet.layoutconfiguration.util.RuntimePortletUtil.processTemplate(RuntimePortletUtil.java:113)
	at org.apache.jsp.html.portal.layout.view.portlet_jsp._jspService(portlet_jsp.java:507)
	at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:70)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:432)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:390)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:334)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:305)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:72)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:73)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:684)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doInclude(ApplicationDispatcher.java:593)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.include(ApplicationDispatcher.java:530)
	at com.liferay.portal.action.LayoutAction.includeLayoutContent(LayoutAction.java:468)
	at com.liferay.portal.action.LayoutAction.processLayout(LayoutAction.java:735)
	at com.liferay.portal.action.LayoutAction.execute(LayoutAction.java:249)
	at org.apache.struts.action.RequestProcessor.processActionPerform(RequestProcessor.java:431)
	at org.apache.struts.action.RequestProcessor.process(RequestProcessor.java:236)
	at com.liferay.portal.struts.PortalRequestProcessor.process(PortalRequestProcessor.java:176)
	at org.apache.struts.action.ActionServlet.process(ActionServlet.java:1196)
	at org.apache.struts.action.ActionServlet.doGet(ActionServlet.java:414)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:621)
	at com.liferay.portal.servlet.MainServlet.callParentService(MainServlet.java:560)
	at com.liferay.portal.servlet.MainServlet.service(MainServlet.java:537)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:305)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:72)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:163)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.secure.SecureFilter.processFilter(SecureFilter.java:294)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:57)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:206)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:108)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:73)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:684)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:471)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:402)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:329)
	at com.liferay.portal.servlet.FriendlyURLServlet.service(FriendlyURLServlet.java:138)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:722)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:305)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:72)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:163)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.strip.StripFilter.processFilter(StripFilter.java:335)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:57)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:206)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:108)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:163)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.gzip.GZipFilter.processFilter(GZipFilter.java:123)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:57)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:206)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:108)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:163)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.secure.SecureFilter.processFilter(SecureFilter.java:294)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:57)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:206)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:108)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:163)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.i18n.I18nFilter.processFilter(I18nFilter.java:241)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:57)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:206)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:108)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:163)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.cache.CacheFilter.processFilter(CacheFilter.java:432)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:57)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:206)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:108)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:163)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.etag.ETagFilter.processFilter(ETagFilter.java:56)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:57)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:206)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:108)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.processFilter(BaseFilter.java:163)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.autologin.AutoLoginFilter.processFilter(AutoLoginFilter.java:246)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:57)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:206)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:108)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:73)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.invoke(ApplicationDispatcher.java:684)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.processRequest(ApplicationDispatcher.java:471)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.doForward(ApplicationDispatcher.java:402)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationDispatcher.forward(ApplicationDispatcher.java:329)
	at com.liferay.portal.servlet.filters.virtualhost.VirtualHostFilter.processFilter(VirtualHostFilter.java:306)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.BaseFilter.doFilter(BaseFilter.java:57)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:206)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:108)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:187)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:95)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at org.tuckey.web.filters.urlrewrite.UrlRewriteFilter.doFilter(UrlRewriteFilter.java:738)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDoFilter(InvokerFilterChain.java:206)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:108)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:167)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:95)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:167)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:95)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:116)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.processDirectCallFilter(InvokerFilterChain.java:187)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilterChain.doFilter(InvokerFilterChain.java:95)
	at com.liferay.portal.kernel.servlet.filters.invoker.InvokerFilter.doFilter(InvokerFilter.java:73)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:243)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:210)
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:225)
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:169)
	at org.apache.catalina.authenticator.AuthenticatorBase.invoke(AuthenticatorBase.java:472)
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:168)
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:98)
	at org.apache.catalina.valves.AccessLogValve.invoke(AccessLogValve.java:927)
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:118)
	at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:407)
	at org.apache.coyote.ajp.AjpAprProcessor.process(AjpAprProcessor.java:197)
	at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:565)
	at org.apache.tomcat.util.net.AprEndpoint$SocketProcessor.run(AprEndpoint.java:1812)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145)
	at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:745)
Caused by: com.sun.faces.spi.InjectionProviderException
	at com.sun.faces.vendor.WebContainerInjectionProvider.invokeAnnotatedMethod(WebContainerInjectionProvider.java:115)
	at com.sun.faces.vendor.WebContainerInjectionProvider.invokePostConstruct(WebContainerInjectionProvider.java:95)
	at com.sun.faces.mgbean.BeanBuilder.invokePostConstruct(BeanBuilder.java:223)
	... 237 more
Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException
	at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor2211.invoke(Unknown Source)
	at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
	at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:606)
	at com.sun.faces.vendor.WebContainerInjectionProvider.invokeAnnotatedMethod(WebContainerInjectionProvider.java:113)
	... 239 more
Caused by: java.lang.NullPointerException
	at sk.openit.udzs.portal.search.beans.DruhZzBean.init(DruhZzBean.java:116)
	... 243 more

+ Component Tree

<UIViewRootBridgeImpl id="A7926" inView="true" locale="sk_SK" renderKitId="HTML_BASIC" rendered="true" transient="false" viewId="/views/search.xhtml">
javax_faces_location_BODY
<ComponentResourceContainer id="javax_faces_location_BODY" inView="true" rendered="true" transient="false">
<UIScripts inView="false" rendered="true" target="body" transient="true"/>
</ComponentResourceContainer>
javax_faces_location_HEAD
<ComponentResourceContainer id="javax_faces_location_HEAD" inView="true" rendered="true" transient="false">
<UIOutput id="__rf_skinning_resource" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<UIOutput inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</ComponentResourceContainer>
<UIOutput id="j_idt1" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
<HtmlBody id="j_idt2" inView="true" rendered="true" transient="false">
<div class="messages">
<HtmlMessagesBridgeImpl errorClass="error-message" globalOnly="true" id="j_idt4" inView="true" infoClass="ok-message" layout="list" redisplay="true" rendered="true" showDetail="false" showSummary="true" tooltip="false" transient="false"/>
</div>
<HtmlForm enctype="application/x-www-form-urlencoded" id="j_idt6" inView="true" prependId="true" rendered="true" submitted="false" transient="false">
<UIPanel id="j_idt7" inView="true" rendered="true" styleClass="registerUpdate" transient="false">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt8" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Register aktuálny k "/>
<HtmlOutputText converter="javax.faces.convert.DateTimeConverter@78aaa240" escape="true" id="j_idt9" inView="true" rendered="true" transient="false" value="2024-06-19"/>
</UIPanel>
<UIPanel id="j_idt10" inView="true" rendered="true" transient="false">
<UIPanel id="j_idt11" inView="true" rendered="true" styleClass="wizard-select" transient="false">
<div class="wizard-text">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt13" inView="true" rendered="true" transient="false" value="1. Vyhľadávacie kritériá"/>
</div> <div id="arrow-select"/>
</UIPanel>
<UIPanel id="j_idt15" inView="true" rendered="true" styleClass="wizard" transient="false">
<div class="wizard-text">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt17" inView="true" rendered="true" transient="false" value="2. Zoznam výsledkov"/>
</div> <div id="arrow"/>
</UIPanel>
<UIPanel id="j_idt19" inView="true" rendered="true" styleClass="wizard" transient="false">
<div class="wizard-text">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt21" inView="true" rendered="true" transient="false" value="3. Detail záznamu"/>
</div> <div id="arrow"/>
</UIPanel>
</UIPanel>
<div class="resetFloat"/>
</HtmlForm>
<HtmlForm enctype="application/x-www-form-urlencoded" id="j_idt24" inView="true" prependId="true" rendered="true" submitted="false" transient="false">
<HtmlPanelGrid border="-2147483648" columnClasses="searchPzsLabelCol, searchPzsInputCol, searchPzsErrorCol" columns="3" id="j_idt25" inView="true" rendered="true" transient="false">
<HtmlOutputLabel escape="true" for="codeHCP" id="j_idt26" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Kód poskytovateľa"/>
<HtmlInputText disabled="false" id="codeHCP" immediate="false" inView="true" localValueSet="false" maxlength="-2147483648" readonly="false" rendered="true" required="false" size="-2147483648" styleClass="inputComponent" transient="false" valid="true" validatorMessage="Hodnota je zadaná v nesprávnom formáte."/>
<HtmlMessage ajaxRendered="true" escape="true" for="codeHCP" id="j_idt27" inView="true" keepTransient="false" redisplay="true" rendered="true" showDetail="true" showSummary="false" transient="false"/>
<HtmlOutputLabel escape="true" for="identifierHCP" id="j_idt28" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Identifikačné číslo"/>
<HtmlInputText disabled="false" id="identifierHCP" immediate="false" inView="true" localValueSet="false" maxlength="-2147483648" readonly="false" rendered="true" required="false" size="-2147483648" styleClass="inputComponent" transient="false" valid="true"/>
<HtmlMessage ajaxRendered="true" escape="true" for="identifierHCP" id="j_idt29" inView="true" keepTransient="false" redisplay="true" rendered="true" showDetail="true" showSummary="false" transient="false"/>
<HtmlOutputLabel escape="true" for="businessName" id="j_idt30" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Obchodné meno"/>
<HtmlInputText disabled="false" id="businessName" immediate="false" inView="true" localValueSet="false" maxlength="-2147483648" readonly="false" rendered="true" required="false" size="-2147483648" styleClass="inputComponent" transient="false" valid="true"/>
<HtmlMessage ajaxRendered="true" escape="true" for="businessName" id="j_idt31" inView="true" keepTransient="false" redisplay="true" rendered="true" showDetail="true" showSummary="false" transient="false"/>
<HtmlOutputLabel escape="true" for="druhZZ" id="j_idt32" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Druh zdravotníckeho zariadenia"/>
<UISelect defaultLabel="výber zdravotníckeho zariadenia ..." disabled="false" enableManualInput="true" id="druhZZ" immediate="false" inView="true" localValueSet="false" rendered="true" required="false" selectFirst="true" showButton="true" transient="false" valid="true">
<UISelectItem id="j_idt33" inView="true" itemDisabled="false" itemEscaped="true" itemLabel="" itemValue="-1" noSelectionOption="false" rendered="true" transient="false"/>
<UISelectItems id="j_idt34" inView="true" rendered="true" transient="false"/>
</UISelect>
<HtmlMessage ajaxRendered="true" escape="true" for="druhZZ" id="j_idt35" inView="true" keepTransient="false" redisplay="true" rendered="true" showDetail="true" showSummary="false" transient="false"/>
<HtmlOutputLabel escape="true" for="captchaImg" id="j_idt36" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Overovací kód"/>
<HtmlPanelGroup id="j_idt37" inView="true" layout="block" rendered="true" styleClass="captchaWrapperSearchPZS" transient="false">
<HtmlGraphicImage id="captchaImg" inView="true" ismap="false" rendered="true" styleClass="searchImageCaptcha" transient="false" url="/udzs-portal-searchPZS-portlet/../openItSimpleCaptchaSearch" value="/udzs-portal-searchPZS-portlet/../openItSimpleCaptchaSearch"/>
</HtmlPanelGroup>
<HtmlMessage ajaxRendered="true" escape="true" for="captchaImg" id="j_idt38" inView="true" keepTransient="false" redisplay="true" rendered="true" showDetail="true" showSummary="false" transient="false"/>
<HtmlOutputLabel escape="true" for="captchaValue" id="j_idt39" inView="true" rendered="true" transient="false" value="Prepis overovacieho kódu"/>
<HtmlInputText disabled="false" id="captchaValue" immediate="false" inView="true" label="captcha.value" localValueSet="false" maxlength="-2147483648" readonly="false" rendered="true" required="true" size="-2147483648" styleClass="searchInputCaptcha" transient="false" valid="true"/>
<HtmlMessage ajaxRendered="true" escape="true" for="captchaValue" id="j_idt40" inView="true" keepTransient="false" redisplay="true" rendered="true" showDetail="true" showSummary="false" transient="false"/>
<br/>
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt42" inView="true" rendered="true" transient="false" value=""/>
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt43" inView="true" rendered="true" transient="false" value=""/>
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt44" inView="true" rendered="true" transient="false" value=""/>
<HtmlCommandButton action="#{searchPzs.searchPzs()}" actionExpression="#{searchPzs.searchPzs()}" disabled="false" id="searchButton" immediate="false" inView="true" readonly="false" rendered="true" style="width:160px;" transient="false" type="submit" value="Vyhľadať poskytovateľa"/>
<HtmlMessage ajaxRendered="true" escape="true" for="searchButton" id="j_idt45" inView="true" keepTransient="false" redisplay="true" rendered="true" showDetail="true" showSummary="false" transient="false"/>
</HtmlPanelGrid>
</HtmlForm>
<UITooltip attached="true" direction="auto" followMouse="true" hideDelay="0" hideEvent="mouseleave" horizontalOffset="10" id="tooltip" inView="true" jointPoint="auto" layout="inline" limitRender="false" mode="client" rendered="true" showDelay="0" showEvent="mouseenter" target="codeHCP" transient="false" verticalOffset="10" zindex="-2147483648">
<HtmlOutputText escape="true" id="j_idt46" inView="true" rendered="true" transient="false" value="prvých 6 znakov kódu, napr. A12345"/>
</UITooltip>
</HtmlBody>
</UIViewRootBridgeImpl>

+ Scoped Variables

Request Parameters
NameValue
None
View Attributes
NameValue
headManagedBeancom.liferay.faces.bridge.renderkit.html_basic.HeadManagedBean@556cf54a
Request Attributes
NameValue
INVOKER_FILTER_URI/udzsportalsearchPZS/invoke
LIFERAY_SHARED_AUI_SCRIPT_DATAcom.liferay.portal.kernel.servlet.taglib.aui.ScriptData@36c7e88c
LIFERAY_SHARED_PAGE_TOP<link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.portaludzs.sk/overenie-poskytovatela-zdravotnej-starostlivosti;jsessionid=79C6B1947BF6E91FF01F563A4D0FEBA4?p_p_id=udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet_javax.faces.resource=org.richfaces.staticResource%2F4.2.3.Final%2FPacked%2Fruby%2Fskinning.css"></link><link rel="stylesheet" type="text/css" href="https://www.portaludzs.sk/overenie-poskytovatela-zdravotnej-starostlivosti;jsessionid=79C6B1947BF6E91FF01F563A4D0FEBA4?p_p_id=udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet_javax.faces.resource=org.richfaces.staticResource%2F4.2.3.Final%2FPacked%2Fruby%2Fpacked%2Fpacked.css"></link><script src="https://www.portaludzs.sk/overenie-poskytovatela-zdravotnej-starostlivosti;jsessionid=79C6B1947BF6E91FF01F563A4D0FEBA4?p_p_id=udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet_javax.faces.resource=jsf.js&_udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet_ln=javax.faces&_udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet_stage=Development" type="text/javascript"></script><script src="https://www.portaludzs.sk/overenie-poskytovatela-zdravotnej-starostlivosti;jsessionid=79C6B1947BF6E91FF01F563A4D0FEBA4?p_p_id=udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet_javax.faces.resource=org.richfaces.staticResource%2F4.2.3.Final%2FPacked%2Fjquery.js" type="text/javascript"></script><script src="https://www.portaludzs.sk/overenie-poskytovatela-zdravotnej-starostlivosti;jsessionid=79C6B1947BF6E91FF01F563A4D0FEBA4?p_p_id=udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_cacheability=cacheLevelPage&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet_javax.faces.resource=org.richfaces.staticResource%2F4.2.3.Final%2FPacked%2Fpacked%2Fpacked.js" type="text/javascript"></script>
LIFERAY_SHARED_RUNTIME_PORTLET_IDS[103]
PORTLET_IDudzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet
headResponseWritercom.liferay.faces.bridge.renderkit.html_basic.HeadResponseWriterLiferayImpl@7e745b6c
Flash Attributes
NameValue
None
Session Attributes
NameValue
localizationsk.openit.udzs.portal.search.beans.Localization@577b8f3f
searchPzssk.openit.udzs.portal.search.beans.SearchPzs@70f99df7
Application Attributes
NameValue
CLP_MESSAGE_LISTENERS[]
PLUGIN_CLASS_LOADERWebappClassLoader context: /udzs-portal-searchPZS-portlet delegate: false repositories: /WEB-INF/classes/ ----------> Parent Classloader: org.apache.catalina.loader.StandardClassLoader@5ef72499
_pfbRequestCharacterEncodingUTF-8
_pfbResponseBufferSize851322
_pfbResponseCharacterEncodingUTF-8
_pfbResponseCommittedfalse
_pfbResponseContentLength851322
_pfbResponseContentTypetext/html; charset=UTF-8
_pfbResponseStatus500
_udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet_p_p_col_count1
_udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet_p_p_col_idcolumn-1
_udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet_p_p_col_pos0
_udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet_p_p_modeview
_udzsportalsearchPZS_WAR_udzsportalsearchPZSportlet_p_p_statenormal
csfcffcom.sun.faces.context.flash.ELFlash@65f2ecc2
liferayFacesContextcom.liferay.faces.portal.context.LiferayFacesContextImpl@2f95e8d8
Jun 19, 2024 2:09:05 AM - Generated by Mojarra/Facelets