Overenie poistného vzťahu poistenca

Register aktuálny k 31.12.2019. Najbližšia úplná aktualizácia portálu /aj pre účely hromadného overovania údajov o poistencoch/ sa vykoná koncom mesiaca február 2020, po spracovaní údajov od zdravotných poisťovní za mesiac január 2020.
1. Vyhľadávacie kritériá
2. Detail záznamu